Spoločnosť MIKRASTAV elektro, s.r.o. vznikla v roku 2023. Hlavnou náplňou našej práce sú elektromontážne a elektroinštalačné
práce pri výstavbe priemyselných podnikov, výrobných hál, dopravných stavieb a pri montáži a rekonštrukciách energetických
zariadení - rozvodní. Podstatnú časť pracovnej náplne tvoria tiež elektroinštalácie v občianskej, bytovej výstavbe a v
rekonštrukciách objektov.

Hlavným krédom spoločnosti:

- Je maximálna spokojnosť zákazníka
- Poskytnúť vysokokvalitné technické zabezpečenie pre zákazníka
- Poskytnúť komplexné riešenie pre zákazníka
- Trvalo udržiavať a zvyšovať kvalitu nami poskytovaných služieb
- Stať sa významným a stabilným partnerom našich klientov


Naše služby

Silnoprúd
-montáž káblov NN, silových káblov NN a káblov VN
-montáž káblových nosných konštrukcií
-montáž silových rozvádzačov NN a VN
-montáž káblových súborov NN a VN
-solárne panely (fotovoltaické systémy)
-montáž rozvodní NN a VN
-vrchné vedenie NN a VN
-podzemné káblové rozvody
-verejné osvetlenie
-bleskozvody

Slaboprúd
-štruktúrovaný kabelážny systém
-elektronická požiarna signalizácia
-elektronické zabezpečovacie systémy