Naše služby

Naše služby

Hlavným krédom spoločnosti:
- Je maximálna spokojnosť zákazníka
- Poskytnúť vysokokvalitné technické zabezpečenie pre zákazníka
- Poskytnúť komplexné riešenie pre zákazníka
- Trvalo udržiavať a zvyšovať kvalitu nami poskytovaných služieb
- Stať sa významným a stabilným partnerom našich klientov

Čo všetko robíme

Naše služby zahŕňajú všetko, čo sa týka elektriny, tu je len výber z nich...
Priemyselné projekty

Priemyselné projekty

Hlavnou náplňou našej práce sú elektromontážne a elektroinštalačné
práce pri výstavbe priemyselných podnikov a výrobných hál.
Fotovoltika

Fotovoltika

Montujeme aj solárne panely a kompletné fotovoltaické systémy.
Domy a byty

Domy a byty

Podstatnú časť pracovnej náplne tvoria tiež elektroinštalácie v občianskej, bytovej výstavbe a v
rekonštrukciách objektov.
Silnoprúd 2

Silnoprúd 2

-vrchné vedenie NN a VN
-podzemné káblové rozvody
-verejné osvetlenie
Silnoprúd

Silnoprúd

-montáž káblov NN, silových k. NN a  VN
-montáž káblových nosných konštrukcií
-montáž silových rozvádzačov NN a VN
-montáž káblových súborov NN a VN 

Montáž bleskozvodu

Montáž bleskozvodu

Realizujeme kompletnú montáž aktívnych a pasívnych bleskozvodov na rodinných domoch, bytových domoch, budovách a priemyselných objektoch.
Rozvodne

Rozvodne

Poskytujeme naše služby pri výstavbách a rekonštrukciách energetických zariadení - rozvodní.
-montáž rozvodní NN a VN 

Slaboprúd

Slaboprúd

-štruktúrovaný kabelážny systém
-elektronická požiarna signalizácia
-elektronické zabezpečovacie systémy

zavolaj na: +421 905 561 155

O nás...

 Hlavnou náplňou našej práce sú elektromontážne a elektroinštalačné
práce...

Kontaktujte nás...